Công ty chế xuất nhập nguyên liệu đầu vào cho sản xuất

Công ty chế xuất nhập nguyên liệu đầu vào cho sản xuất
Rate this post

Câu hỏi: Công ty em là công ty chế xuất có nhập 7 thùng gỗ để đóng hàng xuất khẩu, thùng gỗ nhập từ công ty Việt nam. Vậy thùng gỗ đó em khai báo thì thuộc loại hình nào, mong nhận được tư vấn từ các anh chị?

Trả lời: Bạn mở Tài khoản tại chỗ loại hình A12

Trích nội dung trong Hồ sơ hải quan đối với từng loại hình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

1.2.2. Loại hình A12 – Nhập kinh doanh sản xuất A12 Nhập kinh doanh sản xuất A12 Nhập kinh doanh sản xuất 2