Đã đóng dấu treo rồi lại có chữ ký thủ trưởng đơn vị ở dưới

Đã đóng dấu treo rồi lại có chữ ký thủ trưởng đơn vị ở dưới
5 (100%) 1 vote

Câu hỏi: Các anh chị cho e hỏi với ạ! Hoá đơn này liệu có chấp nhận được k ạ! đã đóng dấu treo rồi lại có chữ ký thủ trưởng đơn vị ở dưới( lại không đóng dấu). Em cảm ơn!

dau-treo-thu-truong-ky-ten

Trả lời: Trường hợp này hóa đơn không hợp lệ nhé.

Căn cứ khoản 2, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; quy định về lập hóa đơn thì:

Để 2 bộ phận cùng xuất hóa đơn nhưng địa điểm cách xa nhau cần ủy quyền cho cấp dưới ký thay thủ trưởng đơn vị thì thủ trưởng đơn vị phải:

1. Có giấy ủy quyền cho người trực tiếp bán.

2. Người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên tại tiêu thức “người bán hàng” trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.