Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Liên Thôn – Hiện dùng chữ ký số NewCA – MST 0107514632

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Liên Thôn – Hiện dùng chữ ký số NewCA – MST 0107514632
Rate this post

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Liên Thôn (MST: 0107514632 ) được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 21/07/2016. Hiện tại công ty do Ông/Bà: Hoàng Văn Nhân làm đại diện pháp luật với chức danh Giám đốc. Công ty sử dụng chữ ký số NewCA . Chữ ký số NewCA được ứng dụng phổ biến trong dịch vụ hành chính công điện tử như kê khai thuế qua mạng, khai hải quan điện tử, đấu thầu trực tuyến…Ngoài ra nó còn có thể thực hiện các giao dịch điện tử như email, giao dịch chứng khoán, ngân hàng điện tử, ký hợp đồng văn bản, thanh toán trực tuyến …

  1. Tên công ty: Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Liên Thôn
  2. Mã số doanh nghiệp: 0107514632
  3. Địa chỉ trụ sở chính trên ĐKKD: Đại Đồng, Xã Tuyết Nghĩa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  4. Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Quốc Oai
  5. Người đại diện pháp luật trên ĐKKD: Hoàng Văn Nhân
  6. Nhà cung cấp chứng thư số: Chữ ký số NewCA
  7. Số serial chứng thư số khai thuế qua mạng : 54 09 4c 3f 54 d4 5f cd e8 79 52 21 bf 3d 84 55

Khách hàng gia hạn chữ ký số NewCA .