Hợp Tác Xã Thương Mại Phát Triển Làng Nghề Cự Đà – Hiện dùng chữ ký số NewCA – MST 0107485893

Hợp Tác Xã Thương Mại Phát Triển Làng Nghề Cự Đà – Hiện dùng chữ ký số NewCA – MST 0107485893
Rate this post

Hợp Tác Xã Thương Mại Phát Triển Làng Nghề Cự Đà (MST: 0107485893 ) được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 27/06/2016. Hiện tại công ty do Ông/Bà: Vũ Minh Quyết làm đại diện pháp luật với chức danh Giám đốc. Công ty sử dụng chữ ký số NewCA . Chữ ký số NewCA có thể ký văn bản, khai thuế qua mạng, khai Bảo hiểm xã hội điện tử, Hóa đơn điện tử.

  1. Tên công ty: Hợp Tác Xã Thương Mại Phát Triển Làng Nghề Cự Đà
  2. Mã số doanh nghiệp: 0107485893
  3. Địa chỉ trụ sở chính trên ĐKKD: Cự đà, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  4. Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Thanh Oai
  5. Người đại diện pháp luật: Vũ Minh Quyết
  6. Nhà cung cấp Chữ ký số: Chữ ký số NewCA
  7. Số serial chứng thư số : 54 09 67 88 82 13 e1 66 07 4c 7b 72 58 47 53 4a

Gia hạn chữ ký số NewCA