Hợp Tác Xã Thương Mại Và Dịch Vụ Thanh Niên Vân Nội – Hiện dùng chữ ký số NewCA – MST 0107498035

Hợp Tác Xã Thương Mại Và Dịch Vụ Thanh Niên Vân Nội – Hiện dùng chữ ký số NewCA – MST 0107498035
Rate this post

Hợp Tác Xã Thương Mại Và Dịch Vụ Thanh Niên Vân Nội (MST: 0107498035 ) được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 42528. Hiện tại công ty do Ông/Bà: Trần Minh Tuân làm đại diện pháp luật với chức danh Giám đốc. Công ty sử dụng chữ ký số NewCA . Chữ ký số NewCA được ứng dụng phổ biến trong dịch vụ hành chính công điện tử như kê khai thuế qua mạng, khai hải quan điện tử, đấu thầu trực tuyến…Ngoài ra nó còn có thể thực hiện các giao dịch điện tử như email, giao dịch chứng khoán, ngân hàng điện tử, ký hợp đồng văn bản, thanh toán trực tuyến …

  1. Tên công ty: Hợp Tác Xã Thương Mại Và Dịch Vụ Thanh Niên Vân Nội
  2. Mã số doanh nghiệp: 0107498035
  3. Địa chỉ trụ sở chính trên ĐKKD: Xóm Bảo, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  4. Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đông Anh
  5. Người đại diện pháp luật trên ĐKKD: Trần Minh Tuân
  6. Nhà cung cấp chứng thư số: Chữ ký số NewCA
  7. Số serial chứng thư số khai thuế qua mạng : 54 09 77 14 f6 44 7f 10 b8 22 d2 e1 a4 c6 72 79

Khách hàng gia hạn chữ ký số NewCA .