Những thủ tục bảo hiểm xã hội nào được giao dịch điện tử?

Những thủ tục bảo hiểm xã hội nào được giao dịch điện tử?
Rate this post

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính về kê khai bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Xã hội Hà Nội cho phép thực hiện 08 thủ tục giao dịch bảo hiểm qua mạng bao gồm:

bao hiem xa hoi dien tu

1. Báo tăng lao động
2. Báo giảm lao động
3. Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu(cấp mã đơn vị), đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến
4. Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng, mức đóng
5. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất
6. Cấp lại thẻ bảo hiểm ý tế do bị mất, rách, hỏng và không thay đổi thông tin trên thẻ
7. Gia hạn thẻ bảo hiểm ý tế hàng năm
8. Cấp thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên
Đối với 08 nghiệp vụ giao dịch điện tử trên đã chiếm 80% công việc bộ phận nhân sự của các đơn vị sử dụng lao động. Các nghiệp vụ khác sẽ được giao dịch điện tử
trong thời gian sớm nhất.
Với các giao dịch chưa giao dịch điện tử(giảm do thai sản, giảm hẳn để chốt sổ,…), người sử dụng lao động nộp bản cứng đóng dấu và nộp tại bộ phận một cửa của chi cục bảo hiểm.
Cổng giao dịch bảo hiểm điện tử Hà Nội: http://baohiemxahoidientu.vn