Quy định mới khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Quy định mới khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Rate this post

Quyết định 959/QĐ –BHXH quy định cụ thể cho đối tượng tham gia Bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện từ 2016. Kế toán 3A  xin chia sẻ với các bạn những quy định này qua bài viết : Từ 1/1/2016 hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên mới tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Điều 13 Quyết định 959/QĐ-BHXH quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp như sau:
1. Người lao động
1.1 Người lao động tham gia BHTN khi làm việc theo HĐLĐ hoặc HĐLV như sau:
a.    HĐLĐ hoặc HĐLV không xác định thời hạn;
b.    HĐLĐ hoặc HĐLV xác định thời hạn;
c.    HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.
1.2 Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; người giúp việc gia đình có giao kết HĐLĐ với đơn vị quy định tại Khoản 2 Điều này không thuộc đối tượng tham gia BHTN.
2. Đơn vị tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Đơn vị tham gia BHTN là những đơn vị quy định tại Khoản 3 Điều 4 quyết định 959/QĐ-BHXH, bao gồm:
•    Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;
•    Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác;
•    Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam;
•    Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ.