Hải dương: Tập huấn ứng dụng chữ ký số trong khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử

Hải dương: Tập huấn ứng dụng chữ ký số trong khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử
Rate this post

Bộ thông tin và truyền thông phối hợp với Cục cơ yếu Đảng – Chính quyền của Ban Cơ yếu Chính phủ và Công ty Cổ phần Bkav tổ chức mở lớp Tập huấn ứng dụng chữ ký số chuyên dùng và Nâng cao nhận thức về an ninh mạng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hải dương năm 2015 cho đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan chuyện môn tại UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn chữ ky số

Tại buổi tập huấn, các học viên được nghe giảng viên Bộ thông tin và truyền thông và Cục cơ yếu đã trình bày một số nội dung về ứng dụng chữ ký số trong cơ quan Nhà nước như: Cơ sở pháp lý về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số ; những kiến thức cơ bản về chữ ký số, chứng thực và hệ thống chứng thực số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; ứng dụng chữ ký số, ứng dụng kỹ năng sử dụng một số phần mềm có tính năng ký số, mã mật tài liệu; quy trình sử dụng và quản lý chữ ký số đối với tổ chức và cá nhân; cấp thuê bao chứng thư số… Vậy chữ ký số là gì ? Việc triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh nhằm tăng cường ứng dụng CNTT, sử dụng, trao đổi văn bản điện tử giảm in ấn gửi, nhận văn bản giấy, nâng cao hiệu quả xử lý công việc, tiết kiệm thời gian, chi phí, thúc đẩy cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó giảng viên của công ty Cổ phần Bkav đã cung cấp cho các học viên những kiến thức cơ bản về an ninh mạng; nguy cơ từ vius máy tính và cách phòng tránh; hiểm họa khi duyệt web, sử dụng emai, chat; sử dụng mật khẩu an toàn, phòng chống lừa đảo trực tuyến, bảo vệ máy tính và dữ liệu…Các kiến thức này giúp cán bộ công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước trong việc đảm bảo độ an toàn, bảo mật thông tin trong giao dịch điện tử trên môi trường mạng.