Gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh hoàn thuế điện tử

Gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh hoàn thuế điện tử
5 (100%) 1 vote

Cho phép người nộp thuế gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh của giấy đề nghị hoàn

Các bước thực hiện:

  • NNT vào menu <Hoàn thuế>chọn<Tra cứu hồ sơ hoàn thuế>, tại màn hình tra cứu NNT chọn nút<Hồ sơ bổ sung điều chỉnh>

Hồ sơ bổ sung điều chỉnh

  • Hiển thị màn hình “Gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh

ho-so-bo-sung-2

Màn hình gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh

  • NNT chọn các tiêu chí
    • Loại hồ sơ: Cho phép chọn trong combo box “Giải trình bổ sung cho hồ sơ hoàn thuế lần 1” hoặc “Giải trình bổ sung cho hồ sơ hoàn thuế lần 2”
    • Hồ sơ: Ấn vào nút <Chọn hồ sơ>, hệ thống hiển thị màn hình cho chọn file trên máy trạm (yêu cầu định dạng file đính kèm phải là dạng word, excel)

Hồ sơ bổ sung điều chỉnh 3

Màn hình upload file

  • NNT kích nút <Ký điện tử>, hệ thống hiển thị màn hình để NNT nhập số PIN của chu ky so và kích <Chấp nhận> hệ thông hiển thị thông báo “Ký tệp tờ khai thành công”

                    Giấy đề nghị hoàn thuế điện tử 6Giấy đề nghị hoàn thuế điện tử 5

  • Sau khi ký điện tử thành công, nhấn nút “Gửi hồ sơ” , hồ sơ bổ sung điều chỉnh sẽ được gửi đến CQT, NNT kiểm tra lại danh sách đã gửi tại màn hình tra cứu hồ sơ hoàn thuế và kích chọn vào nội dung giải trình bổ sung để tải thông tin về máy.

Hồ sơ bổ sung điều chỉnh 4