Hủy giấy đề nghị hoàn thuế điện tử

Hủy giấy đề nghị hoàn thuế điện tử
Rate this post

Cho phép người nộp thuế hủy giấy đề nghị dịch vụ hoàn thuế điện tử

Các bước thực hiện:

  • NNT vào menu <Hoàn thuế> chọn <Tra cứu hồ sơ hoàn thuế>, tại màn hình tra cứu NNT chọn nút<Hồ sơ bổ sung điều chỉnh>

Hủy giấy đề nghị hoàn thuế điện tử

  • Hiểnthị mànhình “Gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh

Hủy giấy đề nghị hoàn thuế điện tử 2

  • NNT chọn các tiêu chí
    • Loại hồ sơ: Cho phép chọn trong danh sách chọn “Hủy đề nghị hoàn thuế”
    • Hồ sơ: Ấn vào nút <Chọn hồ sơ>, hệ thống hiển thị màn hình cho chọn file trên máy trạm (yêu cầu định dạng file đính kèm phải là dạng word, excel)

Hủy giấy đề nghị hoàn thuế điện tử 3

Màn hình upload file

  • NNT kích nút <Ký điện tử>, hệ thống hiển thị màn hình để NNT nhập số PIN của chữ ký số và kích <Chấp nhận> hệ thông hiển thị thông báo “Ký tệp tờ khai thành công”

Giấy đề nghị hoàn thuế điện tử 6Giấy đề nghị hoàn thuế điện tử 5

Ký điện tử

  • Sau khi ký điện tử thành công, nhấn nút “Gửi hồ sơ” , hồ sơ bổ sung điều chỉnh sẽ được gửi đến CQT, NNT kiểm tra lại danh sách đã gửi tại màn hình tra cứu hồ sơ hoàn thuế.