Tra cứu giấy đề nghị hoàn thuế điện tử

Tra cứu giấy đề nghị hoàn thuế điện tử
Rate this post

Cho phép người nộp thuế tra cứu hồ sơ hoàn thuế đã gửi đến cơ quan thuế, xem các thông báo về hồ sơ hoàn thuế, bổ sung điều chỉnh các giấy đề nghị hoàn, hủy giấy đề nghị hoàn.

Các bước thực hiện:

 • NNT vào menu <Hoàn thuế>chọn<Tra cứu giấy đề nghị hoàn>, tại màn hình tra cứu NNT chọn các tiêu chí sau:
  • Mã giao dịch điện tử: Cho phép nhập
  • Giấy đề nghị hoàn: mặc định giấy đề nghị hoàn “01/ĐNHT- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước”
  • Ngày nộp từ ngày – Đến ngày: Cho phép nhập
  • Kỳ hoàn thuế từ kỳ… Đến kỳ: Cho phép nhập
  • Kích nút <Tra cứu> : hiển thị kết quả tra cứu hồ sơ hoàn thuế theo điều kiện nhập

Tra cứu giấy đề nghị hoàn thuế điện tử

Màn hình tra cứu giấy đề nghị hoàn

 • Hệ thống hiển thị danh sách giấy đề nghị hoàn đáp ứng điều kiện tra cứu ở trên, nếu NNT muốn xem lại giấy đề nghị hoàn thì kích vào giấy đề nghị dịch vụ hoàn thuế điện tử cần xem.