Xem thông báo kết quả hoàn thuế điện tử

Xem thông báo kết quả hoàn thuế điện tử
Rate this post

Cho phép người nộp thuế xem thông báo kết quả hoàn thuế

Các bước thực hiện:

  • NNT vào menu <Hoàn thuế>chọn<Tra cứu hồ sơ hoàn thuế>, Tra cứu thông tin giấy đề nghị hoàn đã gửi tới cơ quan thuế, kích chọn nút “Thông báo”, hệ thống hiển thị danh sách thông báo.

Xem thông báo kết quả hoàn thuế

  • Kích chọn cột “Mã giao dịch điện tử” để tải thông báo về máy trạm và xem các thông báo dich vu hoan thue dien tu .