Nộp giấy đề nghị hoàn thuế điện tử

Nộp giấy đề nghị hoàn thuế điện tử
Rate this post

Cho phép người nộp thuế lập giấy đề nghị hoàn thuế điện tử và thực hiện gửi giấy đề nghị hoàn đến cơ quan thuế.

Các bước thực hiện:

 • NNT vào đăng ký giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước 01/ĐNHT
  • NNT vào chức năng <Tài khoản>, chọn <Đăng ký tờ khai>, chọn nút <Đăng ký thêm tờ khai>

Giấy đề nghị hoàn thuế điện tử 1

 

  • Tích chọn 01/ĐNHT, nhấn nút <Tiếp tục>, nhấn tiếp nút <Chấp nhận>hệ thống sẽ hiển thị tờ 01/ĐNHT vào danh sách tờ khai đã đăng ký nộp qua mạng
  • NNT vào chức năng <Kê khai trực tuyến> để thực hiện nộp giấy đề nghị hoàn
 • NNT vào chức năng <Kê khai trực tuyến>, chọn các tiêu chí sau:
  • Tờ khai: chọn “ 01/ĐNHT- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước”
  • Loại tờ khai: Tờ khai chính thức, không cho khai bổ sung và thay thế
  • Kích vào nút <Tiếp tục>

Giấy đề nghị hoàn tiền 2

Màn hình chọn tờ khai

 • Hệ thống hiển thị màn hình kê khai giấy đề nghị hoàn để NSD nhập dữ liệu:
  • Số giấy đề nghị hoàn: Cho phép NNT tự nhập
  • Bắt buộc chọn 1 trong 2 lựa chọn: Trường hợp hoàn thuế trước kiểm tra sau, hoặc Trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau.
  • Nhập Kỳ đề nghị hoàn Từ kỳ – Đến kỳ ở trên, hệ thống tự động đưa thông tin vào Từ kỳ tính thuế – Đến kỳ tính thuế ở mục II
  • Nhập Lý do đề nghị hoàn trả ở trên, hệ thống tự động đưa thông tin vào Lý do đề nghị hoàn trả ở mục II
  • Các chỉ tiêu đánh dấu * là các chỉ tiêu bắt buộc nhập
  • Số tiền đề nghị hoàn: Cho phép NNT nhập và tối thiểu là 300.000.000 triệu đồng
  • Chú ý: NNT chọn kỳ đề nghị hoàn thuế ( Từ kỳ – Đến kỳ )

+ Nếu người nộp thuế khai thuế GTGT tháng: chọn từ mm/yyyy đến mm/yyyy.

+ Nếu người nộp thuế khai thuế GTGT quý: chọn từ Qx/yyyy đến Qx/yyyy.

+ Trường hợp người nộp thuế có kỳ đề nghị hoàn thuế từ tháng đến quý thì người nộp thuế chọn từ Qx/yyyy đến Qx/yyyy, trong đó “từ kỳ” là quý có tháng kê khai.

+ Trường hợp người nộp thuế có kỳ đề nghị hoàn thuế từ quý đến tháng thì người nộp thuế chọn từ mm/yyyy đến mm/yyyy, trong đó “từ kỳ” là tháng đầu của quý kê khai.

+ Chỉ tiêu “đến kỳ” người nộp thuế phải khai trùng khớp với kỳ tính thuế mm/yyyy hoặc Qx/yyyy của Tờ khai thuế có chỉ tiêu đề nghị hoàn thuế tương ứng với Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN.

Giấy đề nghị hoàn thuế điện tử 3Màn hình kê khai giấy đề nghị hoàn

 • Kích vào nút <Nhập lại> để xóa hết dữ liệu đã nhập
 • Kích vào nút <Lưu bản nháp> để lưu trữ lại dữ liệu đã nhập
 • Kích vào nút <Hoàn thành kê khai>, hệ thống chuyển sang màn hình hoàn thành:

Giấy đề nghị hoàn thuế điện tử 4Màn hình hoàn thành kê khai giấy đề nghị hoàn

 • Kích vào nút <Sửa lại>  để quay lại màn hình kê khai
 • Kích vào nút <Tờ khai XML> để kết xuất giấy đề nghị hoàn ra định dạng xml
 • NNT kích vào nút <Ký và nộp tờ khai>, hệ thống hiển thị màn hình để NNT nhập số PIN của chữ ký số và kích <Chấp nhận> hệ thống thông báo “Ký tệp tờ khai thành công”

                         Giấy đề nghị hoàn thuế điện tử 6Giấy đề nghị hoàn thuế điện tử 5

Ký điện tử

 • Sau khi ký điện tử thành công, giấy đề nghị dịch vụ hoàn thuế điện tử sẽ được gửi thành công đến CQT, NNT xem giấy đề nghị hoàn đã gửi tại tab <Hoàn thuế>, chọn tiếp <Tra cứu hồ sơ hoàn thuế>